Optymalna opcja skontrolowania szybkości Internetu

1 View Comment Off

Najlepsza opcja skontrolowania szybkości Internetu to Speedometr. Jest to użyteczne rozwiązanie, za pośrednictwem jakiego można przetestować szybkość Internetu. Doskonale opracowany speed test pozwoli sprawdzać najważniejsze parametry: download, wysyłanie, RTT, Buffer delay i Jitter. Na witrynie testu internauta może zobaczyć, jak wzorowo go wykonać. Prawidłowo zrobiony pomiar prędkości pozwoli uzyskać zgodne ze stanem faktycznym wyniki. Należy zaczynać od ponownego załączenia modemu, routera oraz urządzenia, na jakim będzie się przeprowadzało test. W efekcie pozyska się najlepsze obliczenia. Trzeba zamknąć udostępnione okna oraz karty oraz wyłączyć aplikacje jakie działają jako uzupełnienie. Telefony komórkowe i tablety należy wprowadzić w tryb offline. Należy dodatkowo wyłączyć smart TV. Użytkownicy na witrynie przeczytają, jak ważne jest wyczyszczenie pamięci podręcznej. Utrzymanie wszystkich warunków pozwala później bezproblemowo posłużyć się narzędziem do mierzenia prędkości Internetu.

In : Pozostałe

About the author

Related Articles

Archiwa