Czym jest jogging interwałowy?

2 Views Comment Off

Jedną z najpopularniejszych odmian uprawiania sportu jest jogging. Jest tak, bowiem będzie to o zdecydowanie najprzyjemniejsza odmiana biegu, albowiem nie męczy ona biegacza w gładkim stopniu co inne. Do tego najprędzej spala ona tkankę tłuszczową. Istnieją jednakże także inne formy biegu. Na przykład na polepszenie kondycji najlepszym rozwiązaniem kłopotów będzie tak nazwany bieg interwałowy, w jakim biegacz zmienia co kilka minut tempo własnego biegu. Również jogging jak i bieg interwałowy ma okazję uprawiać każdy, co ukazuje https://sbiegacza.pl/. Niemniej jednak są jeszcze dyscypliny biegu, które nie nadają się dla każdego. Tak będzie na przykład z biegiem z przeszkodami. Polega to na tym, że biegacz w trakcie biegu musi pokonywać tak oznaczane „płotki”. Wymaga to od niego o dużo więcej wysiłku, albowiem musi posiadać zachowane dosyć szybkie tempo, to naturalnie dzięki jakiemu odbija się od ziemi skacząc i musi co parę metrów wykonywać skok nad przeszkodą, co także jest pomocniczym wysiłkiem i żąda od osoby biegnącej właściwej koordynacji ruchowej, żeby uratować równowagę.

In : Pozostałe

About the author

Related Articles

Archiwa